arrow-up
Roulette77

Free

online

Support UkraineSupport Ukraine

Stinná stránka online sázení a hraní aneb závislost na gamblingu

Hraní v kasinech a sázení v sázkových kancelářích může být velmi zábavné a pohodné. Dnešní možnosti nabízejí hraní online v kasinech a nekonečné možnosti hraní bez omezení. A to právě může být problémem. Nedostatečná kontrola, adrenalin a možnost snadných výher mohou u některých jedinců vyvolat závislost na gamblingu. Jak se taková závislost projevuje a co můžete dělat, abyste se do této situace nedostali?

Co je závislost na gamblingu?

Závislost na gamblingu zahrnuje opakované, problémové chování při hraní hazardních her. Může se jednat o excesivní trávení času hraním, vysoké náklady na gambling nebo utajování hraní. Toto chování vede k problémům pro jednotlivce, rodinu i společnost. Dospělí a dospívající s poruchou hazardního hraní mají problémy s kontrolou svého hraní. Pokračují v něm, i když jim způsobuje značné problémy a nemožnost fungovat v běžném životě.

Jak poznat příznaky závislosti

Pokud máte podezření, že máte závislost na hraní, nebo se obáváte o výskyt tohoto problému u někoho z vašich blízkých, můžete si předběžnou diagnózu stanovit pomocí těchto bodů. Pro diagnózu poruchy hazardního hraní je nutné, abyste během posledního roku měli alespoň čtyři z následujících příznaků:

 • Potřeba hrát hazardní hry se zvyšujícími se částkami k dosažení požadovaného vzrušení.
 • Neklid nebo podrážděnost, když se snažíte omezit nebo přestat hrát.
 • Opakované neúspěšné snahy o kontrolu, omezení nebo zastavení hraní hazardních her.
 • Časté myšlenky na hraní hazardních her (například znovuprožívání minulého hraní nebo plánování budoucího hraní).
 • Časté hraní hazardních her, když se cítíte v tísni.
 • Po prohraných penězích při hraní se často vracíte, abyste „vyrovnali ztráty“. (To se označuje jako "honba za prohrou".)
 • Lhaní s cílem skrýt hráčskou aktivitu.
 • Riskování nebo narušení blízký vztahů, zaměstnání, školy nebo pracovní příležitost kvůli hraní hazardních her.
 • Spoléhání se na pomoc druhých při řešení finančních problémů způsobených hraním hazardních her.

Osoby se závislostí na hazardních her mohou mít období, kdy příznaky ustupují. V tomto období se osobě samotné i jejímu okolí situace nemusí jevit jako tak závažná.

Proč závislost vzniká?

Riskovat je součástí lidské přirozenosti. Ať už se jedná o hazardní hry na automatech nebo jízdu na skateboardu, každý den se věnujeme činnostem, které nabízejí jak potenciální riziko, tak potenciální odměnu.

K podstupování těchto rizik nás motivuje uvolňování dopaminu. Tato chemická látka navozující dobrý pocit aktivuje v našem mozku stejné dráhy příjemné odměny jako konzumace oblíbeného jídla. Problémy však nastávají, když zvýšená touha riskovat začne působit škodu. Patří sem také příklad problémové hráčství, které podle odhadů postihuje až 1 % populace.

Výskyt závislosti na hazardních hrách

Porucha hazardního hraní má tendenci se vyskytovat v rodinách. Rizikovými faktory mohou být například trauma a sociální nerovnost, zejména u žen. Příznaky mohou začít již v dospívání nebo až ve starší dospělosti. U mužů je pravděpodobnější, že začnou v mladším věku. U žen je pravděpodobnější, že začnou v pozdějším věku.

Závislost na gamblingu je Světovou zdravotnickou organizací považováno za poruchu. Podle zpráv této organizace se mezi gamblery nejčastěji řadí:

 • Pětkrát častěji muži než ženy
 • Častěji nezaměstnaní, studující nebo důchodci
 • Osoby ve věku 25 až 34 let (pokud se jedná o muže)
 • Osoby vykazují známky špatného duševního zdraví
 • Osoby vykazující známky nespokojenosti s vlastním životem

Možné řešení závislosti

Někteří lidé mohou přestat hrát sami. Mnoho lidí však potřebuje pomoc při řešení této závislosti, obzvláště pokud se jedná o pokročilé stádium. Pouze jeden z deseti lidí s poruchou hazardního hraní však vyhledá odbornou pomoc a léčbu.

Hazardní hraní ovlivňuje lidi různými způsoby. U různých lidí mohou lépe fungovat různé přístupy. K léčbě poruch hazardního hraní se používá několik typů terapie, včetně kognitivně-behaviorální terapie (KBT), psychodynamické terapie, skupinové terapie a rodinné terapie.

Poradenství může lidem pomoci porozumět hraní hazardních her a přemýšlet o tom, jak hraní hazardních her ovlivňuje je a jejich rodinu. Může také lidem pomoci zvážit možnosti a řešit problémy. K léčbě poruch souvisejících s hazardním hraním neexistují žádné léky, ale může být uplatňovaná medikace snižující doprovodné stavy, jako je deprese nebo úzkost.

Podpora rodiny a přátel může být pro zotavení člověka z hraní hazardních her zásadní. Nicméně pouze jednotlivec se může rozhodnout, že s chováním přestane.

Kroky k odstranění závislosti:

 • Kontrola nad hraním a postupné omezování
 • Náprava rodinných vztahů
 • Zvládnout stres a jeho omezení
 • Nová výplň volného času
 • Reorganizace financí
 • Dobrá fyzická kondice a vyhýbání se spouštěčům

Závislost se dá řešit

I když se může zdát, že závislost ne je neřešitelným problémem, ve skutečnosti je nejtěžším krokem vyhledat pomoc a přiznat si vlastní problém. Mnoho osob s tímto typem závislosti se také stydí za své chování a postupně upadá do dalších typů problémů, jako jsou dluhy, nebo doprovodné závislosti, například alkoholismus. Je důležité uvědomit si, že v každé zemi existují skupiny na podporu závislých, které nabízejí pomocnou ruku a umožňují často i anonymní poradenství a poskytují bezplatné služby.